Syndyk sprzeda urządzenia AGD oraz armaturę

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Grażyny Łucji Dużyńskiej i Łukasza Dużyńskiego, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki 189 ruchomości (urządzenia AGD, armatura) – lodówki, kuchenki mikrofalowe, baterie, płyty indukcyjne, okapy, zlewozmywaki itp.
Prawie wszystkie rzeczy są nowe, w fabrycznych opakowaniach.
Łączna cena minimalna sprzedaży wynosi 54 510 zł brutto (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziesięć złotych).
Oferty należy składać w formie skanu na adres e-mail: oferty@blaszczuk.pl w terminie do dnia 30 września 2021 r. (włącznie).
Szczegółowe informacje co do zbywanych ruchomości, w tym wycena sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego możliwe do uzyskania po uprzednim złożeniu zapytania na adres mailowy: j.sajnog@blaszczuk.pl lub pod numerem telefonu (22) 299 22 54.
Oferta zakupu powinna zawierać:
a) dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania i numer PESEL, a w przypadku firmy adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), kontaktowy numer telefonu i e-mail,
b) oferowaną cenę nabycia,
c) podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną.
W przypadku braku możliwości przesłania skanu podpisanej oferty, dopuszczalne jest przesłanie oferty w treści wiadomości e-mail.
Wydanie przedmiotu sprzedaży kupującemu nastąpi po dokonaniu zapłaty całości ceny przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Grażyny Łucji Dużyńskiej i Łukasza Dużyńskiego. Wszystkie koszty zawarcia umowy oraz odbioru rzeczy ponosi kupujący.
Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
Niniejsze ogłoszenie stanowi informację handlową, tj. nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Syndyk jest uprawniony do odwołania lub unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

Cena: 54 510 zł brutto
Dodano: 13 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa Mokotów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]