Syndyk sprzeda Urządzenie wielofunkcyjne Ricoh Afficio MP 2000

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda Urządzenie wielofunkcyjne Ricoh Afficio MP 2000 za cenę nie niższą niż 250,00 zł.

Uwagi – Awaria systemu druku duplex

Osoby zainteresowane nabyciem winne składać oferty z zaproponowaną ceną nie niższą niż podana w ogłoszeniu za pośrednictwem Poczty Polskiej – list polecony na adres Biura Syndyka Agnieszka Dziedzic, ul. Kaszubska 17/4, 70-403 Szczecin lub za pośrednictwem wiadomości e-mail dziedzic.prawnik małpa wp.pl do dnia 06.12.2021 r. Na kopercie lub w tytule wiadomości e-mail należy dopisać „oferta Urządzenie wielofunkcyjne Ricoh Afficio MP 2000, sygn. akt XII GUp 333/21”. Decyduje data wpływu oferty do biura syndyka.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2021 r. w biurze syndyka.

Urządzenie wielofunkcyjne Ricoh Afficio MP 2000 można obejrzeć w miejscowości Szczecin po wcześniejszym umówieniu terminu.

W sytuacji złożenia ofert przez kilku oferentów decydujące kryterium na najwyższa zaoferowana cena.

Oferta zakupu powinna zawierać dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres korespondencyjny/adres siedziby firmy, kontaktowy numer telefonu i adres e-mail oraz wskazanie proponowanej ceny nabycia, nie niżej niż 250,00 zł.

Oferty nie spełniające powyższych wymogów, nie będą rozpatrywane.
Oferta, która nie została wybrana, przestaje wiązać oferenta.

Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości wskazany przez syndyka lub gotówką w biurze syndyka. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący. Odbiór osobisty kupionej ruchomości.

Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail oraz telefonicznie pod nr 60*******18 w godzinach od 10 do 15 od poniedziałku do piątku.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Cena: 250 zł netto
Dodano: 23 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Szczecin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]