Syndyk sprzeda Volkswagen Passat

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Moniki Henszel, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości samochodu osobowego Volkswagen Passat 1.9 TDI, rok produkcji 1997, nr VIN: WVWZZZ3BZWE072377, pojemność silnika: 1896 cm³, moc silnika: 90 KM, paliwo: olej napędowy, badania techniczne do 06 lutego 2021 r., polisa OC do 23 kwietnia 2022 r., przebieg 327 519 km za cenę nie niższą niż 1 500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych).
Oferty należy składać w formie skanu na adres e-mail: oferty@blaszczuk.pl w terminie do dnia 15 października 2021 r. (włącznie).
Oferta zakupu powinna zawierać:
a) dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania i numer PESEL, a w przypadku firmy adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), kontaktowy numer telefonu i e-mail,
b) oferowaną cenę nabycia,
c) podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną.
W przypadku braku możliwości przesłania skanu podpisanej oferty, dopuszczalne jest przesłanie oferty w treści wiadomości e-mail.
Informacje o trybie sprzedaży dostępne za pośrednictwem e-mail: j.sajnog(atblaszczuk.pl lub pod numerem telefonu (22) 299 22 54.
Wydanie przedmiotu sprzedaży kupującemu nastąpi po dokonaniu zapłaty całości ceny przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Moniki Henszel. Wszystkie koszty zawarcia umowy ponosi kupujący.
Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
Niniejsze ogłoszenie stanowi informację handlową, tj. nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Syndyk jest uprawniony do odwołania lub unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

Cena: 1 500 zł netto
Dodano: 30 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa Mokotów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]