Syndyk sprzeda- VW Passat 1.9TDI z 2000 r.

Opis:

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości w postaci samochodu Volkswagen Passat, 1.9TDI, 90 KM, r. prod. 2000, przebieg ok. 303 000 km, za cenę nie niższą niż 1.200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych) brutto.

VIN auta: WVWZZZ3BZYP435955

Oferty należy składać drogą pocztową na adres: Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o., ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa w terminie do dnia 27 października 2020 roku (liczy się data wpływu oferty).

Oferta winna zawierać pełne dane oferenta, numer telefonu oraz e-mail, a także wskazanie proponowanej ceny zakupu, nie niższej niż cena minimalna. W przypadku otrzymania przez syndyka w terminie, o którym mowa powyżej, więcej niż jednej oferty na nabycie ruchomości, a nadto dane oferty będą co najmniej równe cenie minimalnej, syndyk przeprowadzi aukcję na sprzedaż ruchomości.

Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Cena: 1 200 zł brutto
Dodano: 30 września 2020
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Ełk
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]