syndyk sprzeda wierzytelnośc

Opis:

Syndyk masy upadłości „MAT 2003 sp. z o.o. w upadłości’ (KRS 0000173004) z siedzibą w Warszawie wyznaczony w postępowaniu upadłościowym sygn. akt XVIII GUp 198/19 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, na podstawie zgody Sędziego – komisarza na sprzedaż z wolnej ręki, ogłasza o konkursie ofert w celu sprzedaży: należność Upadłego wobec „MARCPOL S.A. w upadłości” z tytuły faktury vat nr F/00011/11/2014 na kwotę 16 304,91 zł. (dalej: Przedmiot Przetargu). Wierzytelność w tej kwocie została uznana na liście wierzytelności MARCPOL SA (zw. 406) w kat. II. Lista wierzytelności obejmująca zw. 406 została zatwierdzona postanowieniem z 21 grudnia 2017 r. Oferty należy składać do 30 czerwca 2021 r. Regulamin Konkursu Ofert oraz posiadane przez syndyka dokumenty dostępne drogą mailową po kontakcie z Biurem Syndyka: iw***********k@i*************.pl (tel.602 415 540). Cena wywoławcza Przedmiotu Przetargu wynosi 12 200,00 zł brutto. Jednym z warunków przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. W przypadku wpływu więcej niż jednej oferty syndyk przeprowadź aukcję i zawrze umowę z oferentem który zaproponuje najwyższą cenę

Cena: 12 200 zł brutto
Dodano: 16 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]