Syndyk sprzeda wierzytelność

Opis:

SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI
Syndyk masy upadłości Sylwestry Macioł, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

ogłasza przetarg na sprzedaż wierzytelności w stosunku do Andrzeja Macioła prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „AUTO – REGEN – SERWIS” – Andrzej Macioł z siedzibą w Piekarach Śląskich w upadłości likwidacyjnej, o wartości nominalnej 2 341 298,52 zł. Cena wywoławcza wynosi 234 129,85 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi przewidziane regulaminem przetargu, najpóźniej do dnia 17 listopada 2021 roku do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu oraz wpłacenie wadium w wysokości 2 000,00 zł. Regulamin oraz pozostałe dokumenty przetargowe dostępne są w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 oraz pod adresem www.bbpg.pl/syndyk/sylwestramaciol.zip. Wszelkie informacje na temat wierzytelności objętej niniejszym przetargiem oraz informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 pod nr. tel. 32 750-62-69 oraz pod adresem e-mail. Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu, a także ewentualna dodatkowa ustna licytacja odbędą się w dniu 17 listopada 2021 roku o godz. 16:15 w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7.

Cena: 234 129 zł netto
Dodano: 10 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Miechów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]