Syndyk sprzeda wierzytelność za 30% wartości

Opis:

Syndyk sprzeda wierzytelność przysługującą Marcinowi Kamińskiemu od Przemysława Teklińskiego w kwocie należności głównej w wysokości 23.320,00 zł wraz z odsetkami od kwot 15.730,00 zł od dnia 23.07.2017 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 7.590,00 zł od dnia 28.03.2018 r. do dnia zapłaty. W skład wierzytelności wchodzi kwota w wysokości 4.904,00 zł zasądzona tytułem zwrotu kosztów procesu wzajemnego.

Data zakończenia postępowania egzekucyjnego, zgodnie ze wzmianką o wyniku egzekucji to 5 listopada 2019 r.

Sprzedaż wierzytelności odbędzie się w formie konkursu ofert.

Cena wywoławcza wierzytelności wynosi 10.409,86 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta dziewięć złotych 86/100).

Oferty należy składać do dnia 6 czerwca 2022 roku na adres: Kancelaria Syndyka Daniel Zabłocki, ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 7 czerwca 2022 roku o godzinie 12.00 w Kancelarii Syndyka Daniel Zabłocki, ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz dodatkowe informacje dostępne są w Kancelarii Syndyka w godz 9.00-17.00 lub poprzez kontakt telefoniczny/mailowy.

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KC.

Cena: 10 410 zł brutto
Dodano: 1 grudnia 2021
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja:
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]