syndyk sprzeda wierzytelność

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Marka Mroza w upadłości sprzeda z wolnej ręki wierzytelność w wysokości 1.000 zł przysługującą upadłemu za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą 80% wartości nominalnej ww. wierzytelności, tj. za kwotę 800 zł.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg wierzytelności XII GUp 203/20” w terminie do dnia 08.04.2021 r. (decyduje data wpływu) do godz. 14:00 w Biurze Syndyka – Pl. Orła Białego 1/25-26, 70-562 Szczecin.

Warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert.

 

Cena: 800 zł brutto
Dodano: 26 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Szczecin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]