Syndyk sprzeda wierzytelność

Opis:

Syndyk masy upadłości Marcina Sebastiana Forsow, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki wierzytelności przysługującą upadłemu od Barbary Zofii Beczko w kwocie  3.419,93 zł wraz z odsetkami, która została stwierdzona nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 30 kwietnia 2009 r. Wierzytelność dochodzona była w postępowaniu egzekucyjnym Km 2008/09, która została umorzona wobec bezskuteczności egzekucji postanowieniem z dnia 14 marca 2016 r.

Cena sprzedaży to 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych 00/100).

Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

Oferty należy składać wraz z oświadczeniem o przyjęciu warunków sprzedaży. Oferty należy złożyć na adres: Kancelarii Syndyka Daniela Zabłockiego, ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.

Szczegółowe warunki sprzedaży oraz dodatkowe informacje telefonicznie dostępne są w Kancelarii Syndyka w godz 9.00-17.00 lub na e-mail: daniel.zablocki {{{{ mał }}}}} kdgir.pl (usuń nawiasy).

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KPC

Cena: 150 zł brutto
Dodano: 23 kwietnia 2021
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Ełk
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]