Syndyk sprzeda wierzytelność

Opis:

Syndyk ARTADO Sp. z o. o. w upadłości

SPRZEDA
wierzytelność ARTADO Sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Zielonej Górze KRS nr 0000471345 wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi wobec Ryszarda Gładysza PESEL 65010500579 (1/w spisu należności) o wartości nominalnej 520.289,90
za łączną cenę nie niższą, niż 26.564,77 PLN

Warunki ogólne konkursu:
1. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie, opublikowanym na stronie internetowej www.ko-restrukturyzacja.pl
2. Termin składania ofert upływa 25 maja 2021r.
3. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
4. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo odrzucenia oferty, prawo unieważnienia konkursu ofert w całości bez podania przyczyny, prawo unieważnienia wyniku konkursu ofert bez podania przyczyny oraz prawo odstąpienia od oferty bez podania przyczyny.

Regulamin uzyskać można na stronie internetowej www.ko- restrukturyzacja.pl lub w siedzibie syndyka ul. Bóżnicza 1/28, Poznań, tel 61-2270942.

Cena: 26 565 zł brutto
Dodano: 6 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Poznań
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]