Syndyk sprzeda wierzytelność na kwotę 50.000,00 zł

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej- Magdaleny Czerniejewskiej, Małgorzata Łęczyńska-Smoter, sprzeda wierzytelność na kwotę 50.000,00 złotych tytułem zwrotu połowy zaliczki wobec Piotra Czerniejewskiego za cenę 75% jej wartości nominalnej, tj. za kwotę 37.500,00 złotych.

Osoby zainteresowane winny skontaktować się z syndykiem masy w celu uzyskania szczegółowych informacji o wierzytelności.

Termin składania ofert upływa 19.08.2020 r.

Otwarcie ofert nastąpi 26.08.2020 r.

Syndyk zastrzega, że cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży wierzytelności i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.

Cena: 37 500 zł netto
Dodano: 12 sierpnia 2020
Województwo:
Lokalizacja:
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]