Syndyk sprzeda wierzytelność na kwotę 50.000,00 zł

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej- Magdaleny Czerniejewskiej, Małgorzata Łęczyńska-Smoter, sprzeda wierzytelność na kwotę 50.000,00 złotych tytułem zwrotu połowy zaliczki wobec Piotra Czerniejewskiego za cenę 50% jej wartości nominalnej, tj. za kwotę 25.000,00 złotych.

Osoby zainteresowane winny skontaktować się z syndykiem masy w celu uzyskania szczegółowych informacji o wierzytelności.

Termin składania ofert upływa 28.08.2020 r.

Otwarcie ofert nastąpi 4.09.2020 r.

Syndyk zastrzega, że cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży wierzytelności i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.

Cena: 25 000 zł netto
Dodano: 20 sierpnia 2020
Województwo:
Lokalizacja: Szczecin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]