Syndyk sprzeda wierzytelność na kwotę 50.000,00 zł.

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej- Magdaleny Czerniejewskiej, Małgorzata Łęczyńska-Smoter, sprzeda wierzytelność na kwotę 50.000,00 złotych tytułem zwrotu połowy zaliczki wobec Piotra Czerniejewskiego za cenę 100% jej wartości nominalnej, tj. za kwotę 50.000,00 złotych.

Osoby zainteresowane winny skontaktować się z syndykiem masy w celu uzyskania szczegółowych informacji o wierzytelności.

Cena: 50 000 zł netto
Dodano: 22 czerwca 2020
Województwo:
Lokalizacja: Szczecin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]