syndyk sprzeda wierzytelność sygn. akt 49/21

Opis:

Syndyk Masy upadłości osoby fizycznej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wierzytelności z wolnej ręki, o wartości nominalnej 15 000 zł.

Oferowana wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym z dnia z 25.10.2013r

Cena minimalna 1 500 zł

Szczegółowe informacje są dostępne w Kancelarii Syndyka w Łodzi (90-750) Al. 1 Maja 87 p. 211 oraz na stronie internetowej: galazkaupadlosci.pl.

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim, którą należy złożyć osobiście lub przesłać do Kancelarii Syndyka listem poleconym w zapieczętowanej kopercie, oznaczonej dopiskiem „KONKURS OFERT – wierzytelność w postępowaniu, sygn. akt V GUp 49/21”, w terminie do dnia 25.06.2021r. godz. 15.00. (liczy się data doręczenia oferty)

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka. Syndyk zastrzega sobie możliwość zmiany terminu otwarcia i rozpoznania ofert oraz odstąpienia od konkursu ofert, bez podania przyczyny.

Oferta winna identyfikować oferenta i zawierać dane umożliwiające szybki kontakt (numer telefonu, e-mail).

 

Cena: 1 500 zł brutto
Dodano: 8 czerwca 2021
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Łódż
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]