syndyk sprzeda wierzytelność sygn. akt XIV GUp 109/19

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej ogłasza konkurs ofert, na sprzedaż wierzytelności z wolnej ręki, o wartości nominalnej: należność główna 5 796,62 zł

Oferowana wierzytelność zasądzona jest prawomocnym nakazem zapłaty wydanym przez Sad Rejonowy w Pabianicach 21.02.2020r. W stosunku do wierzytelności zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne

Cena minimalna  500 zł

Szczegółowe informacje są dostępne w Kancelarii Syndyka w Łodzi (90-750) Al. 1 Maja 87 p. 211 oraz na stronie internetowej: galazkaupadlosci.pl.

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest  złożenie pisemnej oferty w języku polskim, którą należy złożyć osobiście lub przesłać do Kancelarii Syndyka listem poleconym w zapieczętowanej kopercie, oznaczonej dopiskiem „KONKURS OFERT – wierzytelność w postępowaniu, sygn. akt XIV GUp 109/19”, w terminie do dnia 8.02.2022r. godz. 15.00. (liczy się data doręczenia oferty)

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka. Syndyk zastrzega sobie możliwość zmiany terminu otwarcia i rozpoznania ofert oraz odstąpienia od konkursu ofert, bez podania przyczyny.

Oferta winna identyfikować oferenta i zawierać dane umożliwiające szybki kontakt (numer telefonu, e-mail).

Cena: 500 zł brutto
Dodano: 4 listopada 2021
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Łódź
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]