Syndyk sprzeda wierzytelność w kwocie 2 735,70 zł

Opis:

Syndyk sprzeda wierzytelność przysługującą Krystynie Nowak i Janowi Wiktorowi Nowak od Bogdana Świderskiego w kwocie należności głównej w wysokości 17.124,89 zł wraz z odsetkami wskazanymi w tytułach wykonawczych.

Wobec dłużnika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, dlatego też terminy przedawnienia zostały przerwane. Zgodnie z informacjami pozyskanymi od Komornika prowadzącego postępowanie egzekucję skierowano do stałego świadczenia dłużnika.

Sprzedaż wierzytelności odbędzie się w formie konkursu ofert.

Cena wywoławcza wierzytelności wynosi 2.735,70 zł (słownie: dwa tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych 70/100).

Oferty należy składać do dnia 2 lutego 2021 roku na adres: Kancelaria Syndyka Daniel Zabłocki ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa.

 

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 4 lutego 2021 roku o godzinie 14:00 w Kancelarii Syndyka Daniel Zabłocki ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa
 
Szczegółowe warunki sprzedaży oraz dodatkowe informacje pod num. tel. 696 115 643 lub adresem e-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl
Cena: 2 736 zł brutto
Dodano: 19 listopada 2020
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Ełk
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]