Syndyk sprzeda wierzytelność za 10% wartości nominalnej

Opis:

Syndyk sprzeda wierzytelność przysługującą Edmundowi Kociubie od Masarnia „Kurpianka” Henryk i Wojciech Szczechowscy spółka jawna, Wojciech Szczechowski i Henryk Szczechowski w łącznej kwocie 663 222,31 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 31/100) wraz z odsetkami wskazanymi w tytułach wykonawczych:
1. Nakaz zapłaty w post. upominawczym Sądu Rejonowego w Olecku z dnia 5.08.2011 r. sygn. akt I Nc 554/11 z klauzulą wykonalności z dnia 16.09.2011
2. Postanowienie Sądu Rejonowego w Olecku z dnia 17.06.2013 o sygn. akt 1307/10 z klauzulą wykonalności z dnia 10.07.2013
3. Protokół ugody Sądu Rejonowego w Olecku z dnia 29.10.2010 r. o sygn. akt I Co 1307/10 z klauzulą wykonalności z dnia 11.07.2014
4. Postanowienie Sądu Rejonowego w Olecku z dnia 10.07.2014 o sygn. akt I Co 1307/10
5. Protokół ugody Sądu Rejonowego w Olecku z dnia 29.10.2010 r. o sygn. akt I Co 1307/10 z klauzulą wykonalności z dnia 9.06.2015
6. Protokół ugody Sądu Rejonowego w Olecku z dnia 29.10.2010 r. o sygn. akt I Co 1307/10 z klauzulą wykonalności z dnia 9.06.2015
7. Postanowienie Sądu Rejonowego w Olecku z dnia 6.06.2016 r. o sygn. akt I Co 1307/10
8. Ugoda Sądowa Sądu Rejonowego w Olecku z dnia 29.10.2010 o sygn. akt I Co 1307/10 z klauzulą wykonalności z dnia 25.05.2011
9. Postanowienie Sądu Rejonowego w Olecku z dnia 19.07.2011 o sygn. akt I Co 1307/10
10. Ugoda Sądowa Sądu Rejonowego w Olecku z dnia 29.10.2010 r. o sygn. akt I Co 1307/10 z klauzulą wykonalności z dnia 18.06.2012
11. Ugoda Sądowa Sądu Rejonowego w Olecku z dnia 29.10.2010 r. o sygn. akt I Co 1307/10 z klauzulą wykonalności z dnia 7.02.2013
12. Protokół ugody Sądu Rejonowego w Olecku z dnia 29.10.2010 r o sygn. akt I Co 1307/10 z klauzulą wykonalności z dnia 26.01.2012
13. Protokół ugody Sądu Rejonowego w Olecku z dnia 29.10.2010 r. o sygn. akt I Co 1307/10 z klauzulą z dnia 10.07.2013

Wobec dłużników prowadzono postępowania egzekucyjne, dlatego też terminy przedawnienia zostały przerwane.

Sprzedaż wierzytelności odbędzie się w formie konkursu ofert.

Cena wywoławcza wierzytelności wynosi 66.322,23 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 23/100).

Oferty należy składać do dnia 17 listopada 2020 roku na adres: Kancelaria Syndyka Daniel Zabłocki ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 19 listopada 2020 roku o godzinie 13:00 w Kancelarii Syndyka Daniel Zabłocki ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa.

Cena: 66 323 zł brutto
Dodano: 15 września 2020
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Banie Mazurskie
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]