Syndyk sprzeda wierzytelności

Opis:

Doradca Restrukturyzacyjny Paweł Choina nr licencji 935 działający jako syndyk masy upadłości, CDM sp. z o.o. w upadłości ul. Tęczowa 159C, 20-517 Lublin KRS 64847, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 07.06.2019r. w sprawie IX GU 464/18

Cel ogłoszenia.

Wyłonienie w drodze konkursu Oferenta, którego Syndyk przedstawi Sędziemu-Komisarzowi z wnioskiem o zgodę na sprzedaż (art. 206 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 213 ustawy Prawo Upadłościowe).

Przedmiot sprzedaży.

Pakiet wierzytelności w skład którego wchodzą należności na nominalną kwotę 223.134,52 złotych – sprzedaż za cenę nie niższą niż 2,5% wartości nominalnej.

Forma składania ofert

Oferty w formie pisemnej winny być składane na adres biura syndyka tj. Biuro Syndyka ul. Struga 19, 21-040 Świdnik. W ofercie należy podać dokładne dane oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, PESEL lub nr KRS, NIP lub inne dane identyfikacyjne). Do oferty proszę dołączyć nr telefonu.

 

Termin składania ofert

Syndyk ustalił termin składania ofert na dzień 10.03.2022r. – decyduje data doręczenia przesyłki do biura syndyka lub jej awizowania przez Pocztę Polską S.A.

Termin rozpoznania ofert

Publiczne otwarcie ofert zaplanowane jest na dzień 15.03.2022r. na godz. 11:00 w biurze syndyka ul. Struga 19, 21-040 Świdnik

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje na temat należności udziela adw. Elwira Sitarz tel. 514-616-115 lub email law@nadzorcy.pl

Cena: 1 zł netto
Dodano: 11 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Lublin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]