syndyk sprzeda wierzytelności

Opis:

Syndyk masy upadłości DSP spółka z o.o. w zaprasza do składania ofert na zakup wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości:

  1. Przedmiotem sprzedaży są wierzytelności –  wraz ze wszystkimi należnościami ubocznymi – wobec:
  • Krzysztofa Brzeziny w kwocie należności głównej 618 500 euro – stwierdzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 17 lipca 2020 roku, sygn. akt X GC 484/19 – za cenę nie niższą niż 247 400  euro,
  • Tomasza Paluszka w kwocie należności głównej 50.974,13 zł– stwierdzonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 9 września 2019 roku, sygn. akt II K 1017/18 – za cenę nie niższą niż 20 389,65 zł.
  1. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w terminie do dnia 22.12.2023 roku do godziny 15:00 na adres: Al. 1 Maja 87 p. 211, 90-750 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu wierzytelności”.
  2. Ogłoszenie może zostać odwołane bez podania przyczyny. Syndyk nie jest zobowiązany do wyboru złożonej oferty.
  3. Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pisząc na adres e-mail: joannagalazka@protonmail.com oraz pod numerem telefonu: 603 945 525.
Cena: 1 096 579 zł brutto
Dodano: 23 stycznia 2023
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Łódź
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]