syndyk sprzeda wierzytelności

Opis:

Syndyk Masy upadłości osoby fizycznej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wierzytelności z wolnej ręki, o wartości nominalnej 16 700 zł.
Cena minimalna 1 670 zł
I wierzytelność – kwota należności głównej 9 200 zł
Wierzytelność stwierdzona wyrokiem zaocznym wydanym przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Z dnia 10.03.2010r. sygn. Akt I C 745/09. W stosunku do wierzytelności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej.

II wierzytelność kwota należności głównej 7 837,68 zł
Wierzytelność stwierdzona nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27.04.2015r. sygn. Akt V GNc 187/15.
W stosunku do wierzytelności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach.

Szczegółowe informacje są dostępne w Kancelarii Syndyka w Łodzi (90-750) Al. 1 Maja 87 p. 211 oraz na stronie internetowej: galazkaupadlosci.pl.
Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim, którą należy złożyć osobiście lub przesłać do Kancelarii Syndyka listem poleconym w zapieczętowanej kopercie, oznaczonej dopiskiem „KONKURS OFERT – wierzytelność w postępowaniu, sygn. akt V GUp 59/21”, w terminie do dnia 7.05.2020. godz. 15.00.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka. Syndyk zastrzega sobie możliwość zmiany terminu otwarcia i rozpoznania ofert oraz odstąpienia od konkursu ofert, bez podania przyczyny.
Oferta winna identyfikować oferenta i zawierać dane umożliwiające szybki kontakt (numer telefonu, e-mail).

Cena: 1 670 zł brutto
Dodano: 22 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Łódź
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]