Syndyk sprzeda wierzytelności C.Olsen Trading sp. z o.o.

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt XVIII GUp 185/20, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, sprzeda w formie konkursu ofert:

Wartość wierzytelności przysługujących upadłemu w łącznej kwocie nominowanej 3.618.078,58 zł za łączną cenę nie niższą niż 4.325,50 zł oraz za ceny jednostkowe nie niższe niż wynikające z Załącznika nr 1 do regulaminu konkursu ofert.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 9 kwietnia 2021 roku w formie pisemnej na adres kancelarii syndyka

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dniu 13 kwietnia 2021 o godz 12:00 w kancelarii syndyka.

Dodatkowe informacje w tym regulamin konkursu ofert do wglądu w Kancelarii Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga – al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy.

Cena: 4 326 zł brutto
Dodano: 25 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]