Syndyk sprzeda wierzytelności IT Expert Sp. zoo w upadłości

Opis:

Syndyk w postępowaniu upadłościowym IT.EXPERT sp. z o. o. w upadłości (sygn. akt: XVIII GUp 312/19) sprzeda z wolnej ręki niezabezpieczone wierzytelności ww. spółki wymienione w spisie należności złożonym do akt ww. postępowania upadłościowego pod poz. od 1 do 90, 92 do 96 oraz 99 do 122 oraz od 115 do 124. Łączna kwota ww. wierzytelności to ok. 9 mln zł. Wśród dłużników PARP, osoby fizyczne i osoby prawne. Cena łączna nie niższa niż 0,3 mln zł. Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. w biurze syndyka po telefonicznym umówieniu spotkania (02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7), lub przesłać je na adres tegoż biura listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka). Oferty powinny zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta, przedmiotu oferty oraz oferowaną cenę. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 maja 2021 r. Dodatkowe informacje (m.in. pozostałe wymogi formalne, spis należności oraz operat szacunkowy) dostępne w biurze syndyka po uprzednim umówieniu się (tel.: 602 268 645 bądź pod adresem e-mail. tomasz.nowak@biuro-syndyk.pl).
Zakup możliwy jedynie po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych.

Cena: 300 000 zł brutto
Dodano: 18 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]