Syndyk sprzeda wierzytelności z wolnej ręki w drodze konkursu ofert

Opis:

Syndyk masy upadłości Adriana Staszewskiego zaprasza do składania ofert nabycia wierzytelności z tytułu nieuiszczonej części wynagrodzenia za usługi elektryczne oraz montażowe wobec ELEKTROTECHNIK BEDNAREK Dawid Bednarek, NIP: 5751464872 na kwotę łącznie 2159,57 zł należności głównej.

Cena wywoławcza 500 zł.

Oferty zbierane są do dnia 12 listopada 2021 r.

Oferty można kierować pisemnie lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres k.naumiuk.kancelaria@gmail.com podając oferowaną cenę i dane oferenta (imię i nazwisko/nazwa firmy oraz adres zamieszkania/siedzibę).

Regulamin konkursu ofert dostępny w siedzibie kancelarii syndyka (ul. Nadpiliczna 15, 97-200 Tomaszów Mazowiecki) oraz udostępniany pocztą e-mail na życzenie.

Kontakt z kancelarią w dni robocze w godzinach 10:00-15:00 pod nr tel. 789147187.

Cena: 500 zł brutto
Dodano: 18 października 2021
Województwo:
Lokalizacja:
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]