Syndyk sprzeda wózek paletowy LEMA

Opis:

Syndyk Masy Upadłości B&P Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Elblągu w upadłości NIP: 5792249780 sprzeda z wolnej ręki używany wózek paletowy firmy LEMA za cenę wywoławczą nie niższą niż 800,00 zł (słownie: osiemset złotych) brutto na podstawie faktury. Koszty związane z zawarciem umowy pokrywa Kupujący, o ile się pojawią.

Oferty na zakup wymienionej ruchomości należy składać w terminie do 10.03.2022 w formie pisemnej adresując na adres Syndyka :

Renata Piętka Kancelaria Radcy Prawnego ul. Siewna 1, Piętro I, wejście z tyłu budynku, 81- 574 Gdynia – do przesyłki prosimy załączyć zwrotne potwierdzenie odbioru

lub mailowo na adres: sekretariat@pskancelaria.pl

Osoby zainteresowane (oferent) prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 790 346 123 lub mailowo : sekretariat@pskancelaria.pl w tytule wpisując : sygn. akt: V GUp 125/20 – Paleciak LEMA

W mailu proszę wpisać przedmiot zakupu, cenę , kontakt telefoniczny bądź mailowy do siebie. Syndyk oświadcza, że oferent decydując się na sprzedaż zgadza się tym samym na wyłączenie rękojmi na podstawie art. 558 kc, a także, że wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat, podatków i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna- sprzedaży.

W przypadku jeżeli zgłosi się więcej niż jeden zainteresowany Syndyk wybierze ofertę bardziej korzystną cenowo, która wpłynie do dnia wyboru oferty przez Syndyka. O wyborze oferty Syndyk poinformuje wybranego oferenta. Cena powinna zostać zapłacona na rachunek wskazany przez Syndyka co najmniej na jeden dzień przed odbiorem przedmiotu sprzedaży. Przedmiot sprzedaży zgodnie z wiedzą syndyka znajduje się do odbioru w Elblągu przy ulicy Winnickiej.

Syndyk zastrzega prawo odwołania i unieważnienia możliwości składania ofert bez podania przyczyn.

Cena: 800 zł brutto
Dodano: 23 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Elbląg
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]