Syndyk sprzeda – chytak bel, szufle ładowarki itd. 66%!

Opis:

Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności następujących ruchomości, które sprzedawane są za 66% wartości oszacowania:

1. Chwytak bel okrągłych – 2.951,37 zł netto,
2. Szufla ładowarki 2,0 m3 rok 2018 – 2.508,00 zł netto,
3. WAŁ5,0 Wał posiewny Agristal 5,0 m – 11.500,50 zł netto,
4. BTGHY Widły transportowe do bel okrągłych BTGHY – 3.157,72 zł netto,

Łączna cena ww. ruchomości stanowi kwotę 20.117,59 zł netto.

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty na poszczególne przedmioty, gdzie cena wywoławcza stanowi ww. kwoty.

Oferty należy składać do dnia 12 stycznia 2022 r. na adres: Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o., ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.

Decydująca jest data wpływu oferty do syndyka. Oferta, która wpłynęła do syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany adres syndyka wraz z podaniem sygnatury akt VIII GUp 203/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Grabowski sp. z o.o. w upadłości” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz oznaczenie działki na którą składana jest oferta.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 14 stycznia 2022 r. w siedzibie Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o., tj. ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz dodatkowe informacje telefonicznie dostępne są w Kancelarii Syndyka w godz 9.00-17.00 lub na e-mail: bi**o@v******.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KC

Cena: 20 118 zł netto
Dodano: 11 sierpnia 2021
Województwo:
Lokalizacja: Karniewo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]