Syndyk sprzeda – wózek widłowy, rozsiewacze nawozów, widły transportowe, wał posiewny itd. – 66%!

Opis:

Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności następujących ruchomości, które sprzedawane są za 66% wartości oszacowania:

1. Chwytak bel okrągłych – 2.951,37 zł netto,
2. MT600 Rozsiewacz nawozów MT 600 kg – 2.762,58 zł netto,
3. PRONAR-M Rozsiewacz nawozów Pronar – 541,95 zł netto,
4. PRONAR-D Rozsiewacz nawozów Pronar – 654,63 zł netto,
5. Szufla ładowarki 2,0 m3 rok 2018 – 2.508,00 zł netto,
6. BTGHY Widły transportowe do bel okrągłych BTGHY – 3.157,72 zł netto,
7. WIDŁY-KROKODYL Widły- krokodyl (zęby boczne) 1500mm. EURO – 1.524,60 zł netto,
8. AB0829300126001 Zbiornik 1600 l – 1.367,31 zł netto.

Łączna cena ww. ruchomości stanowi kwotę 15.468,17 zł netto.

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty na poszczególne przedmioty, gdzie cena wywoławcza stanowi ww. kwoty.

Oferty należy składać do dnia 19 października 2021 r. na adres: Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o., ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.

Decydująca jest data wpływu oferty do syndyka. Oferta, która wpłynęła do syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany adres syndyka wraz z podaniem sygnatury akt VIII GUp 203/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Grabowski sp. z o.o. w upadłości” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz oznaczenie działki na którą składana jest oferta.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 21 października 2021 r. w siedzibie Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o., tj. ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz dodatkowe informacje telefonicznie dostępne są w Kancelarii Syndyka w godz 9.00-17.00 lub na e-mail: biuro(@)vindico.pl (usuń nawiasy)

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KC

Cena: 15 468 zł netto
Dodano: 11 sierpnia 2021
Województwo:
Lokalizacja: Karniewo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]