Syndyk Sprzeda Wyposażenie Butiku

Opis:

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Anny Warszawskiej sygn. akt: XIX GUp 1094/21 sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert wyposażenie butiku, w którego skład wchodzą m.in. ubrania, manekiny,meble oraz sprzęt sklepowy. Wartość tego wyposażenia oszacowano dla potrzeb postępowania upadłościowego ww. upadłej na kwotę 10.000,00 zł brutto (wycenę wartości sporządził rzeczoznawca majątkowy).
Syndyk dokona zbycia ww. składników masy upadłości w trybie pisemnego konkursu ofert, w którym ustala się następujące zasady:
a. cenę wywoławcza będzie stanowić będzie wartość oszacowania ww. składników masy upadłości, tj. 10.000,oo zł brutto.
b. przed dniem otwarcia ofert oferent zobowiązany będzie wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości ww. upadłego wadium w kwocie 1000,00 zł.
c. postąpienie w licytacji ww. składnika ustala się na kwotę minimum 500.00 zł.
d. w razie wpływu co najmniej dwóch ofert zostanie przeprowadzona aukcja (aukcja może zostać przeprowadzona przy użyciu środków porozumiewania się na odległość).

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2021 r. decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listami poleconymi do biura syndyka (adres: Krystian Tkacz – syndyk, 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, z dopiskiem „Oferta A. Warszawska – Wyposażenie Butiku. Otwarcie ofert nastąpi 16.11.2021 r. o godz. 12:30 (z uwagi na stan epidemii COVID-19 wyłączony jest udział osób trzecich).

Oferta powinna zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, oferowaną cenę (również słownie), wyraźną akceptację wszystkich warunków sprzedaży (regulaminu sprzedaży) oraz czytelny podpis oferenta.

Zakup możliwy jedynie po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych.

W sprawie dodatkowych informacji (m.in. regulaminu sprzedaży, operatu szacunkowego) prosimy o kontakt telefoniczny (6******45 w godz. 10:00-17:00) lub elektroniczny (tomasz.nowak@biuro-syndyk.pl). Ze względu na stan epidemii wyłączona zostaje do odwołania możliwość osobistego złożenia oferty w biurze syndyka.

Cena: 10 000 zł brutto
Dodano: 27 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa Praga Południe
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]