Syndyk sprzeda wyposażenie obiektu – TYLKO KOMPLET

Opis:

Syndyk masy upadłości KING FRUIT sp. z o.o. oferuje do sprzedaży wyposażenie obiektu produkcyjno – chłodniczego w postaci prawa własności kompletu ruchomości, wchodzących w skład masy upadłości wymienionych w załączniku do min. Uchwały a stanowiących wyposażenie obiektu zlokalizowanego na nieruchomości upadłej położonej w Stanisławowie nr. 15 g. Biała Rawska na rzecz nabywcy tej nieruchomości za łączną cenę nie niższą niż 650 000 zł (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) bez uwzględnienia podatku od towarów i usług , z wyłączeniem agregatu prądotwórczego poz. 8 spisu inwentarza, z określeniem następujących warunków zbycia:

a) Cena sprzedaży całości wyposażenia obiektu w Stanisławowie tj. ruchomości wymienionych w Załączniku nr. 1, nie niższa niż 650 000 zł (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, z zastrzeżeniem pkt. b poniżej;

b) Cena ruchomości stanowiących przedmiot zastawu rejestrowego wchodzących w skład wyposażenia obiektu w Stanisławowie wskazanych w pkt. 1, 2 i 3 Załącznika nie mogą być niższe od 25% wartości tych ruchomości wskazanych w Załączniku (co wynika min. z uwzględnienia konieczności poniesienia kosztów demontażu, transportu i składowania poza obiektem na ewentualność jego zbycia); do cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży

c) Kryterium wyboru oferty stanowić będzie zaoferowana cena.

d) Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży z podaniem ceny oraz dostępu do opisu i oszacowania ruchomości o których mowa w pkt. 1,2 i 3 Załącznika, wyemitowane w dzienniku ogólnopolskim w sekcji ogłoszeń lub komunikatów biznesowych;

e) Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży z podaniem ceny na portalu OLX.pl z emisją 14 dniową w pakiecie zapewniającym emisję na początku listy oraz na stronie głównej;

f) Termin składania ofert nie dłuższy niż 14 dni od daty wyemitowania ogłoszenia w dzienniku ogólnopolskim oraz rozpoczęcia emisji ogłoszenia w OLX.pl;

g) W przypadku wpływu dwóch lub więcej ofert spełanijących kryteria ceny , syndyk winien zarządzić by zainteresowani licytacją dokonali wpłaty wadium 10% ceny w terminie 7 dni, po czym dla oferentów, którzy wpłacili wadium przeprowadzić licytację w formie telekonferencji. W przypadku braku zainteresowania oferentów przeprowadzeniem licytacji, syndyk winien dokonać wyboru oferenta, który uiścił wadium i był gotów przystąpić do licytacji;

h) Skwitowanie całości ceny najpóźniej przed rozpoczęciem demontażu maszyn.

i) Niedopuszczalne są jakiekolwiek potrącenia z ceny sprzedaży

ruchomości;

j) Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości

obowiązującej w dniu sprzedaży;

k) Koszt i ryzyko demontażu maszyn w tym zużytej na potrzeby demontażu energii elektrycznej oraz zabezpieczenia obiektu podczas demontażu ponosi nabywca ruchomości.

Podmioty zainteresowane nabyciem nieruchomości i maszyn są proszone o składanie ofert na adres poczty elektronicznej: oferty/at/inlex.pl lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres kancelarii syndyka: Syndyk Jerzy Sławek ul. Pogodna 36/11; 20-337 Lublin. Ruchomości można oglądać po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu 51*******93. Jednocześnie syndyk informuje, że sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma skutki egzekucyjne, co oznacza, że obiekt jest nabywany bez jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich.

Numer składnika masy upadłości 4. Ruchomości
Opis ruchomości Ilość aktualna jednostka Cena aktualna za sztukę Cena aktualna za całość
3 Cztery linie pakerskie SORTER S.C. 12 LP 01; 02;03;04 nr. 26 do 29/06/2012 1 szt 1 070 000,00 zł 1 070 000,00 zł
4 Linia do wstępnego sortowania SORTER 12L 2011 1 szt 610 000,00 zł 610 000,00 zł
5 Maszyna sortująca do czereśni i śliwek 4L 12W nr.22/06/2012 1 szt 170 000,00 zł 170 000,00 zł
6 Przyczepa do platformy sadowniczej 3 szt 7 500,00 zł 22 500,00 zł
18 Kartony na sok szt.15000 kpl 1 całość 0,00 zł 0,00 zł
38 Krzesło biurowe szt.2 – biuro 1 parter 2 szt 37,50 zł 75,00 zł
63 Biurko z szafką i szufladami szt.2 – biuro 2 piętro-hala 2 szt 90,00 zł 180,00 zł
69 Stolik drewniany szt.1 – Jadalnia 1 szt 22,50 zł 22,50 zł
71 Regał socjalny szt.1 – Jadalnia 1 szt 37,50 zł 37,50 zł
84 Switch HP SW9 szt.1 – gabinet prezesa 1 szt 7,50 zł 7,50 zł
86 Telefon stacjonarny CISCO SPA 303 szt.1 – gabinet prezesa 1 szt 7,50 zł 7,50 zł
100 Krzesło szt.2 – poczekalnia 1 piętro 2 szt 22,50 zł 45,00 zł
101 Stolik szt.1 – Wejście-recepcja 1 szt 37,50 zł 37,50 zł
103 Lada recepcyjna limonka szt.1 – Wejście-recepcja 1 szt 375,00 zł 375,00 zł
116 Fotel obrotowy czerwony 4 szt. – biuro 1 piętro 2 szt 37,50 zł 75,00 zł
117 Stolik drewniany szt.1 – biuro 1 piętro 1 szt 15,00 zł 15,00 zł
127 Biurko szt.1 – Pokój przy rampach 1 szt 3,75 zł 3,75 zł
128 Krzesło szt.2 – Pokój przy rampach 2 szt 3,75 zł 7,50 zł
129 Regał szt.1 – Pokój przy rampach 1 szt 3,75 zł 3,75 zł
130 Regał wąski szt.1 – Pokój przy rampach 1 szt 3,75 zł 3,75 zł
131 Drukarka etykiet TSC TTP-344M Pro szt.1 – Pokój przy rampach 1 szt 1 500,00 zł 1 500,00 zł
135 Komputer PC szt.1 – Pokój przy rampach 1 szt 112,50 zł 112,50 zł
140 Inwerter OMRON 3G3MX2-A4007-E szt. 2 2 szt 750,00 zł 1 500,00 zł
141 Narzędzia monterskie z zawieszką ścienną – kpl 1 szt 375,00 zł 375,00 zł
145 Kosz transportowy 1 szt 37,50 zł 37,50 zł
147 Licznik prądu typ 6c8adp szt. 1 1 szt 75,00 zł 75,00 zł
148 Moduł OMRON CP1W-DA042 1 szt 375,00 zł 375,00 zł
151 Regulator mikroprocesorowy APAR szt. 1 1 szt 112,50 zł 112,50 zł
153 Czujka ruchu szt. 1 1 szt 7,50 zł 7,50 zł
154 Klawiatura szt. 1 1 szt 3,75 zł 3,75 zł
155 Centrala sterująca do siłowników zasilanych 230-400V szt. 1 1 szt 112,50 zł 112,50 zł
156 Krzesło biurowe sterownia szt. 3 3 szt 15,00 zł 45,00 zł
157 Regał słupek sterownia szt. 1 1 szt 15,00 zł 15,00 zł
158 Telefon stacjonarny CISCO SPA 303 sterownia szt. 1 1 szt 7,50 zł 7,50 zł
161 Zestaw komputerowy sterownia szt. 1 szt 150,00 zł 150,00 zł
167 Szafka biurowa brąz szt. 1 1 szt 37,50 zł 37,50 zł
168 Fotel obrotowy szt. 3 3 szt 37,50 zł 112,50 zł
169 Biurko narożne brązowe z nadstawką duże szt. 1 1 szt 225,00 zł 225,00 zł
170 Biurko brązowe małe 1 szt 75,00 zł 75,00 zł
172 Zabudowa pokoju socjalnego ( blat i szafki górne ) szt. 1 1 szt 225,00 zł 225,00 zł
177 Ławka szt. 1 1 szt 37,50 zł 37,50 zł
178 Szafa na serwer szt. 1 1 szt 150,00 zł 150,00 zł
179 Wideorejestrator BCS szt. 1 1 szt 75,00 zł 75,00 zł
182 Biurko serwerownia 1 szt 30,00 zł 30,00 zł
188 Paleciak CROWN wandalex WT 3040 bez baterii 1 szt 750,00 zł 750,00 zł
190 Drukarka termiczna KAFKA 2011/12 szt. 2 2 szt 75,00 zł 150,00 zł
191 Ogrodzenie linii produkcyjnej żółto-czarne 1 szt 750,00 zł 750,00 zł
192 Licznik do paliwa Piusi k33 1 szt 150,00 zł 150,00 zł
193 Aplikator etykiet szt. 5 5 szt 37,50 zł 187,50 zł
198 Gwoździe koletowane 2.8/60 2,5 opakowania 1 szt 60,00 zł 60,00 zł
199 Taśma termotransferowa żywica 60/118 x 74 ; szt. 30 1 kpl 45,00 zł 45,00 zł
200 Taśma termotransferowa ef100 110mm/300mb szt. 6 1 kpl 67,50 zł 67,50 zł
201 Folia woskowa OUT 110 mm 300 mb szt. 11 1 kpl 90,00 zł 90,00 zł
202 Taśma termotransferowa Wropak 55 x 600 szt. 4 1 kpl 45,00 zł 45,00 zł
204 Taśma TTR 55 mm x 700 mm szt. 8 1 kpl 90,00 zł 90,00 zł
205 Pistolet do kleju K-3350 1 szt 37,50 zł 37,50 zł
206 Telefon Samsung galaxy core sm-g386f 1 szt 37,50 zł 37,50 zł
208 Zasilacz UPS szt. 3 3 szt 37,50 zł 112,50 zł
211 Komputer PC 1 szt 75,00 zł 75,00 zł

Cena: 650 000 zł netto
Dodano: 18 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Stanisławów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]