SYNDYK sprzeda z wolnej ręki!

Opis:

SYNDYK SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI UDZIAŁ 4/16 W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM.

Syndyk masy upadłości zaprasza potencjalnych nabywców do składania ofert na zakup udziału w wysokości 4/16 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2566/3 o pow.7924 m2, położonej w Krościenku nad Dunajcem, powiat nowatorski, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr NS1T/00099646/4.

Działka w kształcie regularnym, położona w terenie nachylonym. Działka stanowi grunt porośnięty drzewostanem, trawnikami, krzewami. Działka nie jest uzbrojona w przyłącza sieciowe, brak możliwości podłączenia.

Sprzedaż nastąpi za najwyższą zaoferowaną cenę, jednak nie niższą niż 9.760,00 zł (dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych).

Operat szacunkowy jak i dokładne warunki przetargu zawarte w regulaminie dostępne w Kancelarii Syndyka oraz drogą elektroniczną.

Cena wywoławcza wynosi 9.760,00 zł brutto (słownie: dziewięc tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych). Wadium w wysokości 976 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. Oferta – pod rygorem jej odrzucenia – powinna spełniać warunki określone w regulaminie dostępnym w kancelarii syndyka.

Cena: 9 760 zł brutto
Dodano: 1 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Krościenko nad Dunajcem
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]