Syndyk sprzeda z wolnej ręki części-urządzenia mechaniczne,elektryczne

Opis:

strona ogłoszenia syndyka www.kancelaria-nasiadko.pl

Syndyk masy upadłości w związku z planowaną sprzedażą z wolnej ręki części-urządzeń mechanicznych, elektrycznych za cenę nie niższą niż cena podana w ogłoszeniu, zaprasza do składania ofert.
Cena podana w ogłoszeniu dotyczy całego zestawu

Podana cena to cena netto

Pojedyncze elementy zestawu:
poz.10 – Szafki metalowe narzędziowe (kpl-4szt) 240zł
poz.36 – Nożyki do ciecia foli 120zł
poz.37 – Paski klinowe-zębate (mix) 180zł
poz.38 – Metromet 120zł
poz.32 – Pompa 180zł
poz.12 – Pompa do kleju (zielona) 1200zł
poz.43- Szafki ubraniowe 100zł

Wszelkich informacji udzielamy w Biurze Syndyka lub pod numerem telefonu podanym w niniejszym ogłoszeniu lub na e-mail

Termin składania ofert: w trakcie ukazywania się ogłoszenia, zawsze do godz. 14:00 .

Otwarcie ofert następuje dwa razy w tygodniu tj. wtorek i czwartek od godz. 14:15.

Wpłata wadium:
Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 35 1750*******000 0000 3871 3628 (w tyt. „wadium”),
wadium uważa się za zapłacone jeżeli nastąpi uznanie rachunku bankowego odbiorcy do godz 14:00.

UWAGA!!!
Ze względu na zaistniałą sytuację w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne
WPROWADZAMY MOŻLIWOŚĆ WYBORU FORMY SKŁADANIA OFERT;
1/ PISEMNIE,
2/ poprzez E-MAIL Z HASŁEM

Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium i oświadczeniami należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie z dopiskiem ” nie otwierać oferta”, za pośrednictwem poczty (list polecony) lub kuriera na adres:
Biuro Syndyka
Romualda Nasiadko
ul. Prosta 37/5
87-100 Toruń

Na e-mail należy składać zeskanowane oferty
( pliki w formacie PDF spakowane i zabezpieczone hasłem)
hasło do pliku należy podać w dniu otwarcia ofert sms-em pod nr tel. 60*******67 o godz 14:00-14:15

adres e-mail podany jest na stronie http://www.kancelaria-nasiadko.pl/#/syndyk

Wyboru oferty dokonuje syndyk.

Otwarcie ofert będzie następowało bez udziału osobistego oferentów, a informacje o rozstrzygnięciach SYNDYK przekaże telefonicznie podmiotom, które oferty złożyły lub zwrotnie na e-mail.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru ofert
oraz prawo zmiany warunków sprzedaży na każdym etapie, także bez podania przyczyny.

Cena: 2 140 zł brutto
Dodano: 16 stycznia 2022
Województwo:
Lokalizacja: Toruń
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]