SYNDYK sprzeda z wolnej ręki – Grywałd

Opis:

SYNDYK SPRZEDA Z WOLNEJ RĘKI UDZIAŁ 4/16 W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ W GRYWAŁDZIE.

 

 

Syndyk masy upadłości zaprasza potencjalnych nabywców do składania ofert na zakup udziału w wysokości 4/16 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 928 o powierzchni 6915 m2, położonej w Grywałdzie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr NS1T/00071401/3.

 

Działka stanowi grunt  porośnięty trawami oraz krzewami. Działka nie jest uzbrojona w przyłącza sieciowe – brak możliwości przyłączenia. Dostęp komunikacyjny – dostęp do drogi publicznej (gminnej).

 

Cena wywoławcza wynosi 14.080 zł bruttoWadium w wysokości 1.408 zł (słownie: tysiąc czterysta osiem złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.

 

Oferta – pod rygorem jej odrzucenia – powinna spełniać warunki określone, które są zawarte w Regulaminie postępowania dostępnym w Kancelarii Syndyka. Więcej informacji można uzyskać drogą mailową kierując zapytania na adres mailowy.

Cena: 14 080 zł brutto
Dodano: 1 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Grywałd
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]