Syndyk sprzeda z wolnej ręki ruchomości upadłego

Opis:

Syndyk masy upadłości Contende sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Pile sprzeda ruchomości upadłego:

1. ODWIJAK – SPRAWNY – 1 SZTUKA
Maszyna jest sprawna, brak możliwości uruchomienia. Urządzenie jest zdemontowane, istnieje możliwość ponownego montażu. Zużycie techniczne oceniane na 25%.
Cena 28.350,00 zł netto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta
pięćdziesiąt złotych i 00/100) + 23 % VAT
koszty odbioru i transportu ponosi nabywca
Miejsce przechowywania – PIŁA

2. KONTENERY NA ODPADKI – 2 SZTUKI
Stan kontenerów jak na zamieszczonych zdjęciach.
Cena 1 szt.: 3.645,00 zł netto (słownie: trzy tysiące sześćset czterdzieści
pięć złotych i 00/100) + 23 % VAT
Koszty odbioru, transportu i utylizacji odpadów znajdujących się w kontenerach ponosi nabywca.
Miejsce przechowywania – PIŁA.
Istnieje możliwość zakupu jednego kontenera na odpadki.

3. CZĘŚCI ZAPASOWE (SAMOCHODOWE)
Zgodnie z wykazem w pdf – udostępniony w odpowiedzi na zapytanie
Cena łączna: 8 837,47 zł netto ( osiem tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych i 47/100) + 23 % VAT, koszty odbioru i transportu ponosi nabywca
Miejsce przechowywania – POZNAŃ

Oferty z ceną zakupu należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail.

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny oraz możliwość wycofania przedmiotu ze sprzedaży.

Powyższy opis nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dane osobowe oferentów lub osób ich reprezentujących przetwarzane będą przez syndyka masy upadłości Contende sp. z o.o. siedziba kancelarii ul. Kasprzaka 13/2, 60-236 Poznań (Administrator Danych Osobowych), w celu przeprowadzenia wyboru oferty, a także późniejszej realizacji umowy sprzedaży. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

Cena: 44 477 zł netto
Dodano: 19 sierpnia 2021
Województwo:
Lokalizacja: Piła
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]