Syndyk sprzeda z wolnej ręki udziały w spółkach z o.o.

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, pod sygn. akt LD1M/GUp-s/382/2022 sprzeda z wolnej ręki następujące prawa majątkowe:

-10 udziałów o łącznej wartości nominalnej 500 zł w spółce MBK Solutions Sp. z o.o. w Warszawie, nr KRS: 0000453214

-90 udziałów o łącznej wartości nominalnej 4.500 zł w spółce Hello Fit Sp. z o.o. w Warszawie, nr KRS: 0000812596

-42 udziały o łącznej wartości nominalnej 4.200 zł w spółceCrowdit Sp. z o.o. w Warszawie, nr KRS: 0000462904

-20 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.000 zł w spółce D1 Datagrid Sp. z o.o. w Warszawie, nr KRS: 0000470351

 

łączna wartość nominalna udziałów – 10.200 zł

 

Cena minimalna sprzedaży – 5.000,00 zł

 

Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 28 lutego 2023 r. na adres mailowy syndyka:

rymdej@gmail.com

Wymienione powyżej prawa majątkowe, sprzedawane są łącznie, jako pakiet udziałów.

W ofercie należy podać co najmniej proponowaną cenę nabycia, nie mniejszą niż cena minimalna oraz dane kontaktowe i indentyfikacyjne oferenta.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty udostępniane są w Biurze Syndyka lub w odpowiedzi na zapytanie mailowe.

Cena: 5 000 zł brutto
Dodano: 20 lutego 2023
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja:
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]