Syndyk sprzeda za 100% nieruchomość w Makowie Mazowieckim

Opis:

Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności nieruchomości lokalowej dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OS1P/00049728/6. Nieruchomość położona jest w miejscowości Maków Mazowiecki, powiat makowski, województwo mazowieckie. Nieruchomość położona jest przy ul. Ciechanowskiej 3H i składa się z 2 pokoi. Budynek, w którym znajduje się lokal został wybudowany w 1986 r.
Cena stanowi 100% wartości oszacowania, tj 83.509,00 zł (osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięć złotych 00/100).
Oferty należy składać do dnia 22 listopada 2021 r. na adres: Kancelaria Syndyka Daniel Zabłocki ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do syndyka. Oferta, która wpłynęła do syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany adres syndyka wraz z podaniem sygnatury akt VIII GUp 398/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Krystyny Kwiatkowskiej” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 24 listopada 2021 r. o godzinie 12.00 w Kancelarii Syndyka Daniela Zabłockiego ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.
Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje telefonicznie dostępne są w Kancelarii Syndyka w godz 9.00-17.00 lub na e-mail: da************i@k****.pl
Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KC

Cena: 83 509 zł brutto
Dodano: 19 października 2021
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Maków Mazowiecki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]