Syndyk sprzeda zabudowaną działkę w Kaszczorku, Toruń

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 427 2941 m2 oraz 452 7070 m2, położonej w Toruniu przy ul. Turystycznej 56, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr TO1T/00017324/9, w trybie aukcji zgodnie z załączonym regulaminem. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

Aukcja odbędzie się 26 maja 2021 r. o godzinie 14:30.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium w wysokości 10% wartości rynkowej nieruchomości, tj. 33 900,00 zł (trzydzieści trzy tysiące dziewięćset złotych) na rachunek bankowy masy upadłości: 27 1950 0001 2029 4717 6000 0005, najpóźniej do 24 maja br. do godziny 23:59 (liczy się data zaksięgowania wpłaty). W przypadku braku wpłaty wadium na rachunku bankowym masy upadłości w terminie opisanym powyżej, oferent nie zostanie dopuszczony do aukcji

Warunkiem dopuszczenia oferenta do aukcji, oprócz wpłaty wadium jest przedstawienie syndykowi, najpóźniej do 24 maja br. do godziny 23:59:

adresu e-mail, na który zostanie przesłane zaproszenie do serwisu aukcyjnego;
pisemnego oświadczenia stwierdzającego, że akceptuje warunki Regulaminu Aukcji oraz Regulaminu Platformy Handlowej KUPTAM dostępnego na stronie internetowej – zapoznał się z Podręcznikiem Kupującego dostępnym na stronie internetowej , stanem faktycznym i stanem prawnym przedmiotu aukcji i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 §1 k.c.

Wyciąg z operatu szacunkowego, Regulamin Aukcji, Zdjęcia nieruchomości znajdują się na stronie internetowej syndyka: kancelaria-chodkowski pl

 

Powierzchnia działki:
10 011 m²
Powierzchnia:
79,20 m²
Obsługa zdalna:
Tak
Rynek:
wtórny
Liczba pokoi:
2
Rodzaj zabudowy:
wolnostojący
Liczba pięter:
parterowy
Materiał budynku:
cegła
Poddasze:
nieużytkowe
Dach:
skośny
Pokrycie dachu:
blacha
Stan wykończenia:
do remontu
Okna:
drewniane
Położenie:
miasto
Cena: 339 000 zł brutto
Dodano: 26 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Toruń
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]