Syndyk sprzeda zabudowaną nieruchomość gruntową w Rudniku

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Brodach Iłżeckich w likwidacji w upadłości sprzeda:

– nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem o funkcji handlowo-usługowej o pow. 55,44 m2 położonej w miejscowości Rudnik ul. Górna w Gminie Brody, składająca się z działki o numerze 48/1 o powierzchni 0,0700 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KI1H/00019647/6.

– Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości winny składać oferty w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 07.08.2021 rok (decyduje data wpływu do kancelarii)

W przypadku złożenia ofert przez co najmniej dwóch oferentów przeprowadzona zostanie aukcja.

Cena wywoławcza: 30 000,00 zł

Regulamin sprzedaży oraz operat szacunkowy nieruchomości dostępny jest w biurze Syndyka.
Kontakt telefoniczny 41 343 16 38

Cena: 30 000 zł brutto
Dodano: 9 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Rudnik
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]