Syndyk sprzeda zadbane BWM E39 525D

Opis:

Samochód osobowy marki BMW E39 525D, rok produkcji 2001r. (data pierwszej rejestracji: 19.07.2001), pojemność 2.497 cm3 VIN WBADL01010GY06442, nr rej. ZKO 6FX1, przebieg ok. 390 tys. km – UŻYWANY – odbiór osobisty w Nacławiu.

Cena: 9000 zł

Szczegółowe informacje oraz możliwość zapoznania się ze stanem ruchomości można uzyskać w biurze syndyka oraz pod numerem tel. (5******30).

Syndyk rozpatruje oferty na bieżąco.

Płatność za ruchomości powinna nastąpić w dniu zaakceptowania warunków przez syndyka. Odbiór osobisty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zaakceptowania warunków przez syndyka. Koszty transportu ponosi nabywca. Potwierdzeniem transakcji będzie umowa kupna-sprzedaży.

 

OPIS STANU TECHNICZNEGO: pojazd użytkowany na bieżąco, stan obrazują zdjęcia.

PODSTAWOWE WARUNKI:

1. Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy.

2. Złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.

3. Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca.

4. Syndyk nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady ruchomości. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego ruchomości.

5. Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury zakupu jest przedsiębiorcą.

6. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.

Cena: 9 000 zł brutto
Dodano: 27 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Nacław
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]