SYNDYK SPRZEDA zestaw 3 przetwornic Rockstone Infosec Bronson

Opis:

Przedmiot jest częścią masy upadłości spółki zajmującej się skupem, naprawą i sprzedażą towaru głównie elektronicznego.

Sprzęt niesprawdzony! Po więcej informacji zapraszam do kontaktu mailowego, bądź telefonicznego.

Tylko odbiór osobisty!

PODSTAWOWE WARUNKI:

1.Potwierdzeniem transakcji będzie faktura VAT lub paragon

2.Złożenie oferty jest jednocześnie oświadczeniem, iż oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady oraz ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy za nienależyte wykonanie umowy.

3.Złożenie oferty tożsame jest z tym, że oferent zapoznał się i zna w pełni stan fizyczny i prawny przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego żadnych uwag.

4.Wszelkie koszty złożenia oferty oraz zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości nabywca.

5. Syndyk nie udziela gwarancji oraz wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady ruchomości. Odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy jest całkowicie wyłączona z tytułu stanu technicznego ruchomości.

6.Domniemywa się, iż oferent przystępujący do procedury zakupu jest przedsiębiorcą.

7. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury sprzedażowej w całości lub w części albo odstąpienia bez podania przyczyny.

8.Kancelaria czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15. UWAGA: poza godzinami pracy kancelarii kontakt ograniczony!

Zapraszam na nasze inne aukcje!

Cena: 700 zł netto
Dodano: 24 sierpnia 2021
Województwo:
Lokalizacja: Koszalin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]