Syndyk sprzeda zestaw do badania oleju, mikroskop, LAUDA

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu sygn. akt XIV GUp 32/17 Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości – zestawu składającego się z zestawu do badania oleju w walizce wraz z mikroskopem oraz sprzętu do badania lepkości oleju LAUDA – za cenę nie niższą niż 6000 zł za zestaw.

Przedmiotem konkursu są ruchomości widoczne na zdjęciach:
– zestaw do badania lepkości oleju w walizce (fot. 6-8),
– sprzęt do badania lepkości oleju LAUDA (fot. 1-2),
– mikroskop (fot. 3-5).

Podstawowym kryterium przy wyborze oferty jest zaoferowanie najwyższej ceny, nie niższej niż wywoławcza – 6000 zł za zestaw.

Oferty należy składać do dnia 13 maja 2022 r. w wiadomości olx (pozostawiając numer telefonu kontaktowego), bezpośrednio lub listownie na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Bartosz Zacharek, ul. Piotrkowska 270 lok. 412, 90-361 Łódź, koniecznie z wyraźnym dopiskiem „Oferta zakupu ruchomości” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, telefon kontaktowy oraz proponowaną cenę. W przypadku nadania oferty przez operatora pocztowego, decyduje data doręczenia oferty w kancelarii syndyka.

Cena: 6 000 zł netto
Dodano: 30 kwietnia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Łódź, Bałuty
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]