Syndyk sprzeda nieruchomość w Szczecinku

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Cukierniczej Spółdzielni Inwalidów „Słowianka” w upadłości z siedzibą w Szczecinku

zaprasza do składania ofert na sprzedaż w trybie z wolnej ręki mienia obejmującego:

Pakiet I

1) Zorganizowana część przedsiębiorstwa – nowo wybudowany Zakład Produkcji Wyrobów Karmelowych w Szczecinku przy ul. Harcerskiej 40, w skład którego wchodzi:

  1. zabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 17.897 m2 (działka nr 50/1) zlokalizowana na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, opisana w księdze wieczystej nr KO1I/00053533/3,
  2. ruchomości stanowiące wyposażenie ww. nieruchomości w postaci specjalistycznych maszyn i urządzeń, oprzyrządowania, wyposażenia meblowego, sprzętu komputerowego, a także elementów funkcjonalnych i dekoracyjnych,
  3. inne prawa majątkowe w szczególności: znaki towarowe, patenty, projekty graficzne opakowań, receptury, wartości niematerialne i prawne,
  4. posiadana dokumentacja techniczna budynków, budowli, maszyn i urządzeń.

2) Cena wywoławcza Przedmiotu Sprzedaży wynosi 4.910.591,00 zł netto.

Z opisem przedmiotów sprzedaży, ich stanem prawnym i technicznym można zapoznać się poprzez wgląd do sporządzonego oszacowania majątku w biurze syndyka w Szczecinku przy ul. Bartoszewskiego 6, pokój 25 oraz poprzez wizję lokalną po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (pod nr 608 354 202) lub mailowym (pod adresem: zsza864@poczta.onet.pl). Informacji na temat przetargu udziela syndyk masy upadłości Sławomir Czarnecki.

Cena: 4 910 591 zł netto
Dodano: 19 maja 2020
Województwo:
Lokalizacja: Szczecinek
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]