Syndyk sprzeda – Żuraw Samochodowy typu FAUN RTF 40-3

Opis:

Syndyk masy upadłości firmy Usługi Dźwigowe Jan Kleina sprzeda w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ VI Wydział Gospodarczy sygn. akt VI GUp 401/20 pojazd specjalny – Żuraw Samochodowy typu FAUN RTF 40-3 w cenie nie niższej jak 111.000 zł netto plus podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.

Podstawowe parametry dźwigu to udźwig 40T, wysięg 30 m + 16 m. Rok produkcji 1995, numer fabryczny 40112, przebieg pojazdu 185.863 km, napęd 6×6, masa własna 36t, producent: FAUN UMWELTTECHNIK GmbH. Urządzenie zostało oszacowane przez biegłego sądowego. Pojazd znajduje się w Gdańsku. Operat (wycena) zostanie udostępniony na życzenie zainteresowanych drogą elektroniczną.

Osoby zainteresowane winny skontaktować się z syndykiem poprzez kontakt telefoniczny: ‭+48**********11‬ lub mailowy: oferty@syndyk-24.pl. Preferowany kontakt mailowy.‬

Ofertę należy kierować do Syndyka w terminie do dnia 26 listopada 2021 roku na adres: Maciej Głowacki, Syndyk Masy Upadłości, ul Podjazd 1 lok. 2, 81-805 Sopot.
Oferta winna zawierać: oznaczenie oferenta, adres oferenta, numer NIP/KRS, dane kontaktowe (telefon i mail), datę sporządzenia oferty, wskazanie przedmiotu oferty, proponowaną cenę nabycia netto, dowód wpłaty wadium w wysokości 10.000 zł na rachunek wskazany przez Syndyka. Ponadto oferta winna zawierać Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym urządzenia i akceptowaniu tego stanu bez zastrzeżeń oraz Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenia rękojmi za wady prawne i fizyczne na mocy Art. 558 k.c. Oferta i wszystkie dokumenty winny być podpisane czytelnie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 listopada 2021 roku o godz. 12:00 w siedzibie Syndyka. Syndyk zastrzega sobie prawo do: odstąpienia od przetargu lub też unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania oraz/lub niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Cena: 111 000 zł netto
Dodano: 27 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Sopot, Centrum
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]