Syndyk sprzeda – Żuraw słupowy obrotowy 500 kg, 1000 kg, 3000 kg

Opis:

Syndyk masy upadłości Koluszki Foundry and Machinery Sp. z o.o. w upadłości, sygnatura akt akt XIV GUp 169/18, sprzeda w trybie z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert, ruchomości wchodzące w skład masy upadłości:

– Żuraw słupowy obrotowy 500 kg, za cenę minimalną netto 4.000,00 zł,
– Żuraw słupowy obrotowy 1000 kg, za cenę minimalną netto 3.500,00 zł
– Żuraw słupowy obrotowy 3000 kg, za cenę minimalną netto 10.300,00 zł

Ruchomości można oglądać po uprzednim umówieniu się z biurem Syndyka.

Zainteresowani winni składać oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „nie otwierać oferta zakupu ruchomości” do dnia 29 kwietnia 2022 do godziny 14:30 na adres: Koluszki Foundry and Machinery Sp. z o.o. w upadłości, 94-050 Koluszki, ul. 11-go Listopada 65, lub mailowo.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 maja 2022 o godzinie 12:00 w siedzibie Koluszki Foundry and Machinery Sp. z o.o. w upadłości.

Szczegóły oferty oraz warunki przystąpienia do konkursu są dostępne w Biurze Syndyka Marty Wrońskiej nr telefonu *** lub adresem e-mail ***

Podana cena 4000,00 zł (netto) dotyczy żurawia słupowego 500 kg.

Cena: 4 000 zł netto
Dodano: 13 kwietnia 2022
Województwo:
Lokalizacja: Koluszki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]