Syndyk Sprzeda!(garaż) ul. Piłsudskiego 76 Sulejówek

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Włodarzewska S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na nabycie udziałów w prawie własności lokalu niemieszkalnego (garażu wielostanowiskowego), położonego w Sulejówku przy al. Piłsudskiego 76, dla którego Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SI1M/00113654/9, tj.:
1. udziału 1/79 odpowiadającego miejscu postojowemu nr 14;
2. udziału 1/79 odpowiadającego miejscu postojowemu nr 26;
3. udziału 1/79 odpowiadającego miejscu postojowemu nr 34;
4. udziału 1/79 odpowiadającego miejscu postojowemu nr 35;
5. udziału 1/79 odpowiadającego miejscu postojowemu nr 62;
6. udziału 1/79 odpowiadającego miejscu postojowemu nr 66.

Oferty na zakup udziału (udziałów) należy składać formie pisemnej, w terminie do dnia 24.05.2021 r., bezpośrednio w biurze Syndyka (ul. Wiktorska 65 lok. 3, 02-587 Warszawa) lub listem poleconym na adres biura Syndyka (decyduje data wpływu oferty a nie data nadania oferty).

Oferta powinna wskazywać numer miejsca postojowego, którego dotyczy, cenę za dane miejsce oraz dane oferenta (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail). Minimalna cena na jaką powinna opiewać oferta wynosi 8.832,00 zł brutto za jeden udział. Oferty poniżej tej kwoty nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka (tel. 22 843-44-12,)

Zaproszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Cena: 8 832 zł brutto
Dodano: 28 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Sulejówek
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]