Syndyk sprzedaje – 1/6 udziałów w zabudowanej nieruchomości w Radzyniu Podlaskim LU1R/00005128/4

Opis:

Sędzia – komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 278/20, zawiadamia, że w dniu 18 lutego 2022 r. o godz. 11.00 w kancelarii Notarialnej „Kancelaria Notarialna Anna Sota Ewa Rokos s.c” 01-355 Warszawa, ulica Powstańców Śląskich 123 lok 67 nastąpi otwarcie i rozpoznanie ofert złożonych w przetargu w celu sprzedaży prawa własności 1/6 udziałów w zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 2276 z obrębu 0001 Radzyń Miasto, miasto Radzyń Podlaski w powiecie radzyńskim, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr LU1R/00005128/4. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych). Jednym z warunków przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2022 r. wyłącznie przesyłką poleconą na adres: Biuro Syndyka ul. Pełczyńskiego 16/15, 01-471 Warszawa.

Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Jacka Chruślickiego (nr uprawnień 6183), z dnia 12 września 2020 roku oraz Warunki Przetargu są dostępne mailowo po kontakcie z Biurem Syndyka adres: iwona.trzeciak@imt-kancelaria.pl oraz w aktach sprawy sygn. akt: XIX GUp 278/20 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

Cena: 5 000 zł brutto
Dodano: 12 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Radzyń Podlaski
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]