Syndyk Sprzedaż działki Durąg gm Ostróda

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Pana Piotra Michała Miecznik (Sygn. Akt V GUp „of“ 70/19 ) zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej reki:
Prawa własności nieruchomości rolnej stanowiącej działki nr 10 i 11 o łącznej pow. 1,4743 ha, położonych w miejscowości Durąg gmina Ostróda. Dla nieruchomości jest prowadzona Księga Wieczysta KW nr EL1O/00049104/7 w Sądzie Rejonowym w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Wartość w nieruchomości oszacowana jest na kwotę 35.000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy zł).
Sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż 35000,00 zł Do ceny doliczone zostaną ewentualne należne podatki według obowiązujących przepisów.
Pisemne oferty nabycia z ceną nie niższą niż w kwocie określonej Postanowieniem Sędziego – Komisarza należy składać w zapieczętowanej kopercie z adnotacją “Oferta zakupu Sygn. Akt V GUp „of“ 70/19 ) ” na adres Kancelaria Syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława w terminie do dnia 12.04.2021 r. Składający ofertę jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami określonymi Postanowieniem Sędziego – Komisarza oraz wpłaty wadium w kwocie 10% wartości nieruchomości na rachunek masy upadłości Santander Bank oddział Olsztyn 50 1090 2590 0000 0001 4351 7969.
Otwarcie ofert i sprzedaż odbędzie się w dniu 13.04.2021 o godzinie 15,30 w drodze rozpoznania ofert powiązanego z aukcją na bazie złożonych ofert, stosownie do przepisów Prawa upadłościowego, Kodeksu Cywilnego oraz warunków określonych w Postanowieniu Sądu w Kancelarii syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert a także zamknięcia konkursu powiązanego z aukcją bez dokonania wyboru.
Ze szczegółowym wykazem przedmiotów ofert oraz operatami szacunkowymi można zapoznać się w Biurze Syndyka . Nieruchomość można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 502 542 609 w godz. od 9 do 16.

Cena: 35 000 zł brutto
Dodano: 6 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Durąg
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]