Syndyk: sprzedaż mieszkania 62,21 m2 Łódź, ul. Ofiarna 6

Opis:

Syndyk masy upadłości ogłasza konkursu ofert na sprzedaż z wolnej ręki spółdzielczego własnościowego prawa do trzypokojowego lokalu mieszkalnego o powierzchni 62,21 m2 pod adresem ul. Ofiarna 6 m 4, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00202497 w postępowaniu upadłościowym sygnatura akt XIV GUp 621/21.
Cena wywoławcza (minimalna) przedmiotu sprzedaży wynosi 330 000,00 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy) złotych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest: przesłanie oferty sporządzonej na piśmie w języku polskim w zaklejonej kopercie w terminie do 7 lutego 2022 roku na adres syndyka: Katarzyna Łęgowska-Łęcka, 93-493 Łódź, ul. Świętojańska 21 oraz wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 33.000,00 w terminie wyznaczonym do składania ofert.
Regulamin konkursu znajduje się u syndyka: tel. 51*****02 lub mail: biuro kancelariakapital.pl.

Cena: 330 000 zł brutto
Dodano: 7 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Łódź
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]