Syndyk – udziały – nieruchomości Dąbrowa Górnicza

Opis:

Syndyk masy upadłości Krzysztofa Pypłacza zamieszkałego w Dąbrowie Górniczej (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) ogłasza pisemny przetarg na SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCIACH

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:

1.      udziału w wysokości 5/12 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Krynicznej 18a, działka nr 671/19 (pow. całkowita 1560 m2), KW nr KA1D/00004819/7,

2.      udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Krynicznej, działka nr 671/18 (pow. całkowita 297 m2), KW nr KA1D/00054590/0,

Łączna cena wywoławcza wynosi 38 500,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi przewidziane regulaminem przetargu najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2021 r do godz. 14.00 lub jej przesłanie pocztą na adres Biura Syndyka, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice (decyduje data i godzina wpływu do biura syndyka).

Z regulaminem przetargu można zapoznać się drogą elektroniczną pod adresem syndyk-przetarg (malpa) wp . pl lub w biurze syndyka od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32/ 750 62 69, 32/ 733 37 46, 501 667 006,  lub pocztą elektroniczną pod adresem

Cena: 38 500 zł brutto
Dodano: 24 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]