Syndyk upadłości ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki, Domek Holenderski.

Opis:

Syndyk upadłości ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki, Domek Holenderski.
Ustala się wadium w wysokości 30 % ceny wywoławczej 7 dni, licząc od daty ogłoszenia. Oferty należy składać w terminie 10 dni, licząc od daty ogłoszenia, listem poleconym, na adres: Kancelaria Leszek Burzyński, 50-540 Wrocław, ul. Orzechowa 35/6, z dopiskiem ” Domek Holenderski – oferta” lub osobiście na adres biura syndyka, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod nr 539687392 . W przypadku dostarczenia oferty listem poleconym liczy się data stempla pocztowego.
Otwarcie ofert nastąpi w 17 dniu, licząc od daty ogłoszenia, o godz. 18:00 w Biurze Syndyka ul. Orzechowa 35/6, we Wrocławiu. Regulamin postępowania, na żądanie zainteresowanych zostanie udostępniony za pośrednictwem e-mail. Syndyk może odwołać postępowanie na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

Cena: 18 000 zł netto
Dodano: 24 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Legnica
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]