Syndyka sprzeda Laptop Lenovo IdeaPad 3

Opis:

Niniejsza sprzedaż z wolnej ręki przeprowadzana jest w związku z toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziałem Gospodarczym postępowaniem upadłościowym Pollock spółka z z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa  w upadłości.
Sprzedaż prowadzona jest przez Krzysztofa Lipińskiego – Syndyka masy upadłości Pollock spółka z z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.
Sprzedaż ruchomości następuje na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (dalej jako „PU”) oraz Kodeksu cywilnego. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 ust. 1 PU).

Przedmiotem sprzedaży jest Laptop LENOVO IdeaPad 3 (AMD Ryzen 3, 4GB RAM, Windows 10, Identyfikator urządzenia: 2057DDA6-6367-4B77-BB9F-850E909B3D59, Identyfikator produktu: 00325-82037-95951-AAOEM) za cenę 859,35 zł netto + 23 % VAT (1.057,00 zł brutto).

Cena minimalna przedmiotu sprzedaży to 1.057,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt siedem złotych 00/100).

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży są udzielane zainteresowanym w zakresie posiadanym przez Syndyka (kontakt mailowy: kontakt@lipinskikancelaria.pl , tel. +48 792 873 876 ).

Oferty należy składać drogą elektroniczną, na adres kontakt@lipinskikancelaria.pl .

Wiadomość e-mail zawierająca ofertę powinna być zatytułowana „Oferta na nabycie Laptop LENOVO IdeaPad 3  w postępowaniu upadłościowym Pollock spółka z z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (GD1G/GUp/46/2023)”.

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej lub elektronicznej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Cena: 1 057 zł brutto
Dodano: 10 sierpnia 2023
Województwo:
Lokalizacja: Gdańsk
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]