Syndyka sprzeda nieruchomość gruntową w miejscowości Rączna (0,02 ha)

Opis:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Syndyk masy upadłości Marii Koczwary ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym toczącym się pod sygnaturą akt VIII GUp 615/21/S.

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż nieruchomości gruntowej (niezabudowana), działka nr 1216, o powierzchni 0,02 ha, położona w miejscowości Rączna (gmina Liszki, powiat krakowski), za cenę minimalną nie niższą niż 1650,00 zł, (słownie: tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100), za najwyższą zaoferowaną cenę.

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 11 lutego 2022 r. bezpośrednio w kancelarii syndyka w Krakowie lub wysłać na adres pocztowy (decyduje data wpływu do kancelarii): Konrad Siekierda, ul. Dąbrowskiego 20/2, 30-532 Kraków.

Regulamin konkursu ofert jest dostępny na stronie internetowej syndyka (www.konradsiekierda.pl) oraz w kancelarii syndyka w Krakowie.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert, który będzie obejmował wyłonienie nabywcy nieruchomości, nastąpi w dniu 14 lutego 2022 r. o godz. 11.00 w kancelarii syndyka w Krakowie.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży lub unieważnienia procedury sprzedaży, w każdym czasie bez podania przyczyny.

Cena: 1 650 zł brutto
Dodano: 2 lutego 2022
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Rączna
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]