trzypokojowe w Łodzi

Opis:

Sygnatura Akt XIV GUp 75/20

 

Syndyk masy upadłości

Małgorzaty Wośkiewicz nieprowadzącej działalność gospodarczej

Sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert

 

Należące do upadłej prawo własności do lokalu mieszkalnego położonego w Łodzi przy ul. Zbocze 6 m 3, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00191842/3 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku,

za cenę nie niższą od ceny oszacowania, tj. 214 000 (dwieście czternaście tysięcy) złotych,

na warunkach określonych Regulaminem.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie poprawnej oferty zgodnej z Regulaminem sprzedaży oraz wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto masy upadłości:

nr konta: 89 1090 2705 0000 0001 4467 2100.

 

Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do 13.08.2021 roku do godz. 15:00 w biurze syndyka w Łodzi (91-078) ul. Kasprzaka 3, z napisem: „Oferta zakupu nieruchomości”.

 

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się przez komisję na posiedzeniu jawnym w dniu 16 sierpnia 2021 roku, o godz. 11:30, w biurze syndyka w Łodzi ul. Kasprzaka 3.

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz opis nieruchomości określa Regulamin wyłożony do wglądu w biurze syndyka.

Nieruchomości można oglądać w terminie do 13.08.2021 r. po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem tel. 603 920 123, mail: syndyk.pawlak@gmail.com.

Cena: 214 000 zł brutto
Dodano: 21 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Łódź
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]